Patków na starych fotografiach

Zdjęcia z archiwum Stanisława Gmitruka

Zdjęcia z archiwum Ewy Gil

Adam i Marianna Gmitruk – zdjęcie ślubne 1905 r.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Zdjęcia z otwarcia przystanku PKP w Patkowie 7-05-1977.

Zdjęcia z archiwum Pana Stanisława Gmitruka.

Patków stare zdjęcia

Reklamy