rada_solecka

Sołtys wsi Patków Tomasz Chraniuk zaprasza wszystkich Radnych i mieszkańców Patkowa do świetlicy wiejskiej na zebranie, które odbędzie się 7.05.2017 r. o godz. 19:00.

Zebranie zostało zwołane w związku z:

  • Odebraniem Projektu Obywatelskiego przez Burmistrza MiG w Łosicach
  • Wolne wnioski

Sołtys  Patkowa

Tomasz Chraniuk