Bohaterom

Opluci przez lata całe
Bohaterów żywcem pogrzebanych
Ich twarze imiona
Nadzieję i Ojczyznę
Słyszymy ich głosy
Nadzieja nie umiera
Choć kłamstwo jest ogromne.