Zapowiadany filmik ze spotkania z naszą poetką Marią Grochowską. Spotkanie odbyło się w 2013 roku w Patkowie. Na filmie są utrwalone słowa kilku osób związanych z Marią Grochowską i Patkowem. W kolejności są to: Stanisław Gmitruk organizator tego spotkania, to właśnie dzięki niemu tomik poezji został wydany, Maria Grochowska autorka wierszy, Mieczysław Rak, Wojciech Raczuk i Stanisław Boruta.