Tekst pochodzi z książki ” Zarys dziejów oświaty powiat Łosice ” 2006 r. Na podstawie opracowań autorskich Marii Grochowskiej, Pietruszewskiej Heleny, Wawryniuk Ireny

Szkoła w Patkowie, lata 60-te

W 1917 roku została założona prywatna szkoła w Patkowie. Uczył w niej artysta malarz Bernard Szymon. Podręcznikiem obowiązkowym dla uczniów była “Strzecha rodzinna”. Szkoła swą działalność prowadziła do maja 1919 roku. Od września 1919 roku została otwarta w Patkowie Publiczna Szkoła Powszechna, w której od czerwca 1920 roku uczyła Jadwiga Grocholska. W okresie od 1920 do 1922 roku Szkoły w Patkowie nie było. Dopiero w 1922 roku staraniem mieszkańców została otwarta ponownie. Od września 1922 roku, nauczycielem był Florian Gorczak, który pracował do 1924 roku. W roku szkolnym 1924 – 1925 edukacja zajmowała się Edwarda Kosibianka, która pracowała do czasu skumulowania szkół. Wówczas dzieci z Patkowa uczęszczały do szkoły w Niemojkach. W 1931 roku otwarta została tzw. Ekspanówka. Nauczycielką w niej została Janina Maderska.

Zrzut ekranu 2016-04-04 o 19.34.46

Maderska Janina

Szkoła ta funkcjonowała przez trzy lata. Nauka odbywała się w wynajętej izbie. Z jej inicjatywy i mieszkańców wsi Patków, w latach 1958 – 1960 powstał społeczny Komitet Budowy Szkoły w Patkowie. Ze składek mieszkańców zakupiona została działka pod budowę szkoły. Przy 33% wkładzie mieszkańców wsi i funduszy Wydzialu Oświaty Powiatowej Rady Narodowej w Łosicach w 1960 roku powstała nowa szkoła. Kierownikiem została Janina Maderska. Został podwyższony stopień organizacyjny z czterech do siedmiu klas. W tym czasie Janina Maderska odeszła na zasłużoną emeryturę, ale uczyła jeszcze w szkole na ½ etatu. Kierownikiem został Tadeusz Grochowski. Rok 1966 – 1967 był pierwszym rokiem zreformowanej szkoły podstawowej ośmioklasowej.

Tadeusz Grochowski

Od 1 września 1966 w szkole uczyło się 122 dzieci w ośmiu oddziałach. Dzieci uczęszczały ze wsi Patków, Patków Prusy, Dzięcioły Stare, Dzięcioły Nowe, Myszkowice, i kol. Łysów. Zwiększyła się liczba nauczycieli. W roku szkolnym 1966 – 1967 pracowali następujący nauczyciele: Tadeusz Grochowski, Maria Grochowska, Irena Wawryniuk (z d. Hryć), Helena Pietruszewska (z d. Daniluk), Janina Maderska, Arseniusz Nurski, Hanna Obrępalska (z d. Wyrzykowska).

Maria Grochowska

W latach 1969- 1970 nastąpił rozwój kulturalno-oświatowy w tym środowisko. Dzieci i moździerz aktywnie uczestniczyła w zajęciach organizowanych przez nauczycieli: Tadeusz Grochowski prowadził zespół muzyczny mandolinistów. Maria Grochowska zespół teatralny z młodzieżą dorosłą i zespół kukiełkowy z młodzieżą szkolną. W tym czasie wieś Patków należała do gromady Łysów.

18 listopada 1967 roku Krzyżem Kawalerskim została odznaczona Janina Maderska za wysiłek włożony w budowę szkoły. Pierwsze lata kierownika szkoły Grochowskiego Tadeusza, przebiegały na wzmożonym wysiłku zagospodarowania otoczenia szkoły i wyposażenia szkoły w pomoce naukowe. Aktywnie uczestniczył w tym komitet nauczycielski, na czele z Bogusławem Maderskim, mężem Janiny i przewodniczącym Komitetu Franciszkiem Norwą.

Pod kierunkiem kierownika szkoły T. Grochowskiego został zorganizowany Uniwersytet Powszechny o kierunku rolniczym. W tym czasie Patków przechodzi do nowo utworzonej gromady Niemojki. Przewodniczącym gminy był Stefan Raczek przyjaciel oświaty. W tym czasie kierownik szkoły T. Grochowski zakłada zespól mandolinistow i kółko fotograficzne. Potężnie działa harcerstwo prowadzone przez Irene Wawryniuk (z d. Hryć).

Pieniądze gromadzone z przedstawienia prowadzone przez M. Grochowska są przeznaczone na wyposażenie szkoły i wycieczki krajoznawcze do Zakopanego, Wieliczki, Krakowa, Częstochowy, nad morze, do Muzeum Narodowego oraz ZOO w Warszawie. Dla dorosłych prowadzony był kurs uzupełniający z zakresu klas V-VII. Z kobietami M. Grochowska prowadziła Koło Gospodyń Wiejskich.

Szkoła tętniła nie tylko w dzień, ale i wieczorami podczas spotkań, szkoleń, przedstawień i wieczorów tanecznych. W 1968 nastepuje zmiana grona pedagogicznego. Kierownik szkoly T. Grochowski wraz z zona Maria odchodzi do pracy w szkole w Mężeninie, a przychodzi kierownik szkoły Janusz Krzesiński z zona Mirosława. W 1972 roku odchodzą Krzesińscy a przychodzi dyrektor szkoły Wojciech Leszczyński z żoną Jadwigą. W 1973 -1974 obniżono stopień organizacyjny szkoły w Patkowie do klas I – IV i zamieniono w Punkt Filialny Szkoły Podstawowej w Niemojkach.

Od 1 września 2001 roku zlikwidowano Szkole Podstawową w Patkowie. Dzieci  z Patkowa dojeżdżają do Szkoły w Niemojkach. Budynek szkolny stoi pusty i niszczeje.

Tekst pochodzi z książki ” Zarys dziejów oświaty powiat Łosice ” 2006 r.

Archiwalne zdjęcia pochodzą z książki Marii Grochowskiej „Podlasie Moja Ojczyzna”, książki Mariana Czmocha pt. „Nauczyciele Ziemi Łosickiej”. 

Szkoła w Patkowie, stan w 2005 roku

Szkoła w Patkowie, 2005 r.

Ps. Ogromna prośba do wszystkich, jeżeli posiadacie stare zdjęcia szkoły, zdjęcia klasowe, kadry nauczycielskiej, zdjęcia ze wspomnianych wycieczek, lub kółka fotograficznego, stare świadectwa, bardzo proszę o kontakt przez adres e-mail: kontakt@patkow.com lub bezpośrednio z Mieczysławem Rakiem. Każda fotografia jest cenna, zeskanujemy, oddamy i opublikujemy, uratujemy przed zapomnieniem.

Ps. II Zdajemy sobie sprawę, że powyższą historie szkoły  można jeszcze uzupełnić o więcej szczegółów, dlatego też serdecznie zapraszamy do dzielenia się Waszymi spostrzeżeniami, wspomnieniami w komentarzach, lub poprzez podany adres e-mail, każda informacja jest ważna . Pozdrawiamy serdecznie wszystkich absolwentów szkoły w Patkowie,

Zespół patkow.com