Kilku ciekawych informacji o dworze Patków Ruski możemy przeczytać we wspomnieniach Jerzego Pieńkowskiego, którego matka pochodziła z Patkowa Ruskiego, należącego do dr Michała Faytta, dziadka autora wspomnień. Wspomnienia głównie opisują ówczesne stosunki polsko – żydowskie, ale też pokazują życie na podlaskim dworze, na przełomie XIX i XX wieku.

pienkowski jerzy wspomnienia

Zrodło:  

http://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=3502